علی اصغر عجمی

درباره من

دکتر علی اصغر عجمی
image

استادیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

متولد اول فروردین 1351 شهرستان سبزوار. دیپلم ریاضی در خرداد 1370 از دبیرستان معراج سبزوار. بهمن 1374 کارشناسی فیزیک از دانشگاه اصفهان. مهر 1375 ورود به دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد فیزیک. در همین سال به عنوان عضو تیم 25 نفره المپیاد فیزیک دانشجویی پذیرفته شد. به علت علاقه مندی به لیزر پروژه ارشد را با راهنمایی دکتر رسول صدیقی در سازمان انرژی اتمی شروع کرده و در آبان 1377 فارغ التحصیل شد. در سال  1386 از دانشگاه صنعتی وین در کشور اتریش پذیرش دوره دکتری گرفته و چهار سال بعد PhD در فیزیک اتمی را دریافت کرد. پس از دکتری، تحقیقات پسا-دکتری را در این دانشگاه به مدت چهار سال ادامه داده و دو پروژه در حوزه کاربرد لیزرهای فمتوثانیه را به انجام رسانده. سپس در سال 1395 به ایران بازگشته و اکنون به عنوان هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان مشغول به خ...

محقق گوگل

(1401/11/10)

استنادات

951

h-index

14

i10-index

20

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/11/10)

استنادات

766

مقالات

37

h-index

14

مؤلفین همکار

81

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374-1370

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

1377-1375

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

پایان نامه: طراحی و ساخت لیزر بخار مس در سازمان انرژی اتمی به سرپرستی دکتر رسول صدیقی طی سالهای 1375 تا 1377 انجام گرفت.

1391-1386

دکتری

صنعتی وین (اتریش)

دوره دکتری در مهرماه 1386 در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی وین (اتریش) با راهنمایی پروفسور وولفگانگ هوسینسکی شروع شد. عنوان پایان نامه استفاده از پالسهای فمتوثانیه تولید شده توسط یک لیزر تیتانیم - سفایر برای تعیین ضریب جذب چند فوتونی مواد بود.

1395-1391

پسا دکتری

صنعتی وین (اتریش)

طرح نوآورانه ذخیره سازی اپتیکی اطلاعات در سه بعد که به عنوان طرح برتر دانشکده فیزیک از من پذیرفته شد و برای اجرای آن بورس پرداخت شد. دومین پروژه تعیین طیف جذب دو فوتونی بود که پس از داوری بین المللی، دولت اتریش هزینه اجرای آن را تقبل کرد.

تجارب

1386-1377

مدرس

مراکز آموزش عالی و دبیرستان

1395-1391

محقق

دانشگاه صنعتی وین (اتریش)

1395 - ....

استادیار

دانشگاه سمنان

مهارت ها

Mathcad

Origin

Lab View

تکنیک روبش Z برای اندازه گیری ضرایب اپتیکی غیر خطی

Matlab

آشنایی و کار با لیزرهای فمتوثانیه

Mathematica

پرینت سه بعدی

زبان آلمانی

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

پرینتر سه بعدی

تولید هارمونیک دوم

طیف سنجی دوفوتونی

اپتیک غیر خطی

حکاکی لیزری

تولید ساختارهای میکرونی روی سطح با استفاده از پالسهای لیزری فمتوثانیه

تولید ساختارهای سه بعدی میکرو - نانویی پلیمری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Nonlinear optical properties and markedly higher two photon absorption of ordered c-shaped plasmon-active metal nanostructures
OPTICAL MATERIALS(2021)
J. Svanda*, Y. Kalachyova, ^علی اصغر عجمی, W. Husinsky, P. Macha´ˇc, J. Siegel, Z. Kolska´, P. Slepiˇcka, V. Svor ˇ ˇcík, O. lyutakov
Induced birefringence in glass: depletion and enhancement by orthogonal‑polarized femtosecond pulses
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
سمیه نجفی, آتوسا سادات عربانیان, رضا مسعودی*, ^علی اصغر عجمی, Wolfgang Husinsky
Femtosecond laser induced periodic surface structures for the enhancement of field emission properties of tungsten
Optical Materials Express(2019)
MAHREEN AKRAM*, SHAZIA BASHIR, SOHAIL ABDUL JALIL, MOHAMED ELKABBASH, FRIEDRICH AUMAYR, ^علی اصغر عجمی, WOLFGANG HUSINSKY, KHALIQ MAHMOOD, MUHAMMAD SHAHID RAFIQUE, CHUNLEI GUO
Influence of laser and material parameters on two photon absorption in Rhodamine B and Rhodamine 6G solutions in MeOH
OPTIK(2019)
Rabia Ahmad*, M. Shahid Rafique, ^علی اصغر عجمی, Shazia Bashir, Wolfgang Husinsky, Saman Iqbal
Femtosecond laser induced two-photon absorption in Au-ion embedded glasses
LASER AND PARTICLE BEAMS(2019)
Rabia Ahmad*, M. Shahid Rafique, Ammar Ahmed, ^علی اصغر عجمی, Pavla Nekvindova, Blanka Svecova, Shazia Bashir, Saman Iqbal
Wavelength-optimized Two- Photon Polymerization Using Initiators Based on Multipolar Aminostyryl-1,3,5-triazines
Scientific Reports(2018)
Maximilian Tromayer, Peter Gruber, Arnulf Rosspeintner, ^علی اصغر عجمی, Wolfgang Husinsky, Felix Plasser, Leticia González, Eric Vauthey, Aleksandr Ovsianikov, Robert Liska*
Dispersive white light continuum single Z-scan for rapid determination of degenerate two-photon absorption spectra
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS(2018)
^علی اصغر عجمی*, Wolfgang Husinsky, Aleksandr Ovsianikov, Robert Liska
A biocompatible diazosulfonate initiator for direct encapsulation of human stem cells via two-photon polymerization
POLYMER CHEMISTRY(2018)
Maximilian Tromayer*, Agnes Dobos, Peter Gruber, ^علی اصغر عجمی, Roman Dedic, Aleksandr Ovsianikov, Robert Liska
Birefringence profile adjustment by spatial overlap of nanogratings induced by ultra-short laser pulses inside fused silica
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
آتوساسادات عربانیان, سمیه نجفی, ^علی اصغر عجمی, Wolfgang Husinsky, رضا مسعودی*
Selective cell response on natural polymer bio-interfaces textured by femtosecond laser
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
A. Daskalova*, A. Trifonov, I. Bliznakova, C. Nathala, ^علی اصغر عجمی, W. Husinsky, H. Declercq, I. Buchvarov
Measurement of degenerate two-photon absorption spectra of a series of developed two-photon initiators using a dispersive white light continuum Z-scan
APPLIED PHYSICS LETTERS(2017)
^علی اصغر عجمی*, Wolfgang Husinsky, Maximilian Tromayer, Peter Gruber, Robert Liska, Aleksandr Ovsianikov
Dispersive White Light Supercontiuum Single Z-scan: A new method to determine the two-photon absorption spectrum
International Scientific Conference on Lasers, Optics, Photonics and Sensors(2021-06-12)
^علی اصغر عجمی*
3D Micro-Nano-Structures Based on Two-Photon Polymerization
هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران(2021-03-02)
^علی اصغر عجمی*, Aleksandr Ovsianikov, Robert Liska, Maximilian Tromayer, Jürgen Stampfl
تولید پیوستار نور سفید حاصل از پالسھای فمتوثاینه/White light suppercontinuum generation using femtosecond pulses
بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2021-02-02)
^علی اصغر عجمی*, Chandra Nathala, Wolfgang Husinsky
Multi-photon Absorption Photo-polymerization: Unique Technique to build Micro-structures with Nano Resolution
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th international conference on nanostructures(2020-11-18)
^علی اصغر عجمی*, Aleksandr Ovsianikov
Two-photon absorption measurement of Plasmon-active nanostructures using the open-aperture Z-scan technique
اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران(2020-10-22)
^علی اصغر عجمی*, Jan Svanda, Wolfgang Husinsky
تولید میکرو/نانو ساختارهای سه بعدی با استفاده از پالسهای لیزری فمتوثانیه (3D micro-nano structuring using femtosecond laser pulses)
دومین کنفرانس ملی میکرو/نانو فناوری (MNtech2020)(2020-09-10)
^علی اصغر عجمی*, aleksandr ovsianikov
Micro-nano 3D structuring based on two-photon photopolymerization
The 25th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019), and the 11th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019)(2019-01-29)
^علی اصغر عجمی*, Wolfgang Husinsky
پالسهای کوتاهتر از 8 فمتو ثانیه: حاصل فشرده سازی نور سفید تولید شده توسط تار نوری توخالی Sub-8 fs Pulses: a Consequence of Compressing White Light Continuum Generated by Hollow Core Fiber
The 24th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2018), and the 10th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2018)(2018-01-30)
^علی اصغر عجمی*, Wolfgang Husinsky
مشخصه يابي و چيدمان ليزر ديودي جفت شده به تار نوري
رشيدي طاشكويي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر طول پالس در ميزان كاهش موي زائد بدن بااستفاده از ليزر
محيبس اسراء(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پرينت سه بعدي ساختارهاي پليمري به روش فوتوپليمريزاسيون با استفاده از ليزر ديودي
كاظم اسامه(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
لیزر فمتوثانیه   (26 بار دانلود)
در این سمینار ساختار یک امپلیفایر یاقوت کبود که معروفترین لیزر فمتو ثانیه است معرفی می گردد.
فراگیری زبان انگلیسی برای فیزیک   (25 بار دانلود)
زبان تخصصی فیزیک   (270 بار دانلود)
سمینار اثر کر   (440 بار دانلود)
اثر کر معرفی شده است. ضریب شکست غیر خطی محاسبه گردیده است. کاربردهای اثر کر ذکر شده است و روشهای اندازه گیری ضریب کر معرفی گردیده است.
اپتيك (2)   (620 بار دانلود)
اپتيك موجي براي درس اپتيك رشته فيزيك و درس اپتيك 2 رشته فيزيك مهندسي ارائه مي گردد.
ليزر فيزيك   (518 بار دانلود)
درس ليزر دوره كارشناسي.
دستور كار آزمايشگاه ليزر   (1609 بار دانلود)
3D micro-nano structuring using femtosecond laser pulses   (547 بار دانلود)
Multi-photon Absorption Photo-polymerization Unique Technique to build Micro-structures   (497 بار دانلود)
Z-scan-study-of-nonlinear-absorption-of-gold-nano-particles-prepared-by-ion-implantation   (493 بار دانلود)
Z-Scan measurements of two-photon absorption for ultrashort laser radiation   (572 بار دانلود)
Wavelength-optimized Two-Photon Polymerization Using Initiators Based on Multi-photon   (517 بار دانلود)
Ultrashort laser pulse ablation of copper, silicon and gelatin   (468 بار دانلود)
Two-photon absorption cross section measurements of various two-photon initiators   (558 بار دانلود)
The growth of nanoscale periodic and dot-like structures on the surface of stainles   (498 بار دانلود)
Synthesis and Structure-Activity Relationship of Several Aromatic Ketone-Based Two-Photon Initiators   (506 بار دانلود)
SEM and Raman spectroscopy analyses of laser-induced periodic surface structures grown   (540 بار دانلود)
Sub-8 fs Pulses a Consequence of Compressing White Light Continuum Generated by Hollow Core Fibe   (443 بار دانلود)
Selective cell response on natural polymer bio-interfaces textured by femtosecond laser   (461 بار دانلود)
Study on contribution of the asymmetric stress to the birefringence induced   (534 بار دانلود)
Saturable absorption of silver nanoparticles in glass for femtosecond laser pulses at 400 nm   (476 بار دانلود)
Nonlinear absorption properties correlated with the surface and structural changes of ultra short   (435 بار دانلود)
Micro-nano 3D structuring based on two-photon photopolymerization   (452 بار دانلود)
Measurement of degenerate two-photon absorption spectra of a series of developed   (451 بار دانلود)
Initiation efficiency and cytotoxicity of novel watersoluble two-photon photoinitiators   (492 بار دانلود)
Induced birefringence in glass depletion and enhancement by orthogonal-polarized femtosecond pulse   (509 بار دانلود)
Femtosecond laser induced two-photon absorption in Au-ion embedded glasses   (512 بار دانلود)
Femtosecond laser induced periodic surface structures for the enhancement   (470 بار دانلود)
Femtosecond laser induced nanostructuring of zirconium in liquid confined environment   (526 بار دانلود)
Femtosecond laser fluence based nanostructuring   (466 بار دانلود)
Experimental study of fs-laser induced sub-100- nm periodic surface structures on titanium   (466 بار دانلود)
Evidence of concentration dependence of the two-photon absorption cross section   (472 بار دانلود)
Dynamic polarization flip in nanoripples on photoexcited Ti surface   (445 بار دانلود)
Birefringence profile adjustment by spatial overlap of nanogratings   (490 بار دانلود)
Dispersive white light continuum single Z-scan for rapid   (454 بار دانلود)
Atomic force microscopy, Raman spectroscopy and nonlinear absorption properties of femtosecond   (490 بار دانلود)
A Straightforward Synthesis and Structure−Activity Relationship of Highly Efficient Initiators   (452 بار دانلود)
A biocompatible diazosulfonate initiator for direct encapsulation of human stem cells   (480 بار دانلود)
3D photografting with aromatic azides A comparison between three-photon and two-photon case   (412 بار دانلود)
3D grafting via three-photon induced photolysis of aromatic azides   (415 بار دانلود)
3D alkyne–azide cycloaddition spatiotemporally controlled by combination of aryl azide   (468 بار دانلود)
پایان نامه دکتری   (693 بار دانلود)
این پایان نامه حاصل کار تحقیقی طی سالهای 2007 تا 2012 در دانشگاه صنعتی وین کشور اتریش است. اندازه گیری خواص اپتیکی غیر خطی و کاربردهای جذب دو فوتونی از جمله تولید ساختارهای میکرو/نانو پلیمری بر پایه جذب دو فوتونی موضوع این کار تحقیقی بوده است.
مباحث ویژه   (771 بار دانلود)
این مباحث برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با گرایش لیزر - اپتیک تهیه گردیده است.
اپتیک 1   (3316 بار دانلود)
این درس مخصوص فیزیک مهندسی و فیزیک گرایش اتمی می باشد. البته سرفصلهای ارائه شده در این درس برای هر کارشناس فیزیک مخصوصا آن دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در گرایش لیزر-اپتیک را دارند ضروری است.
اپتیک پیشرفته   (2263 بار دانلود)
اين درس براي دانشجويان تحصيلات تكميلي ارائه مي گردد. در اين درس سعي گرديده مطالب كاربردي از سه حوزه اپتيك هندسي (پرتويي)، اپتيك موجي و اپتيك غير خطي ارائه گردد.
رزومه   (787 بار دانلود)
الهی نامه حسن زاده آملی   (1134 بار دانلود)
تاریخ مشروطه   (875 بار دانلود)
گلستان سعدی   (5450 بار دانلود)
مبانی فیزیک (1، 2، 3 و 4)   (810 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سمینار   (129 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : اپتیک - لیزر
موضوعات ویژه   (128 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : اپتیک - لیزر
اپتیک غیر خطی   (142 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : اپتیک - لیزر
اپتیک 1   (707 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی
اپتیک پیشرفته   (774 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : اپتیک - لیزر
فیزیک لیزر   (836 بار دانلود)
رشته : فیزیک
اپتیک کاربردی   (688 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : اتمی - مولکولی
فیزیک 1   (1716 بار دانلود)
رشته : تمام رشته های علوم پایه و فنی - مهندسی
فیزیک 3   (655 بار دانلود)
رشته : فیزیک
فیزیک نوین   (637 بار دانلود)
رشته : فیزیک
فیزیک 2   (646 بار دانلود)
رشته : فیزیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
ليزر پيشرفته_جلسه 32 (1399/04/07)
ليزر پيشرفته_جلسه 31 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 28 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 31 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 27 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 30 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 30 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 29 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 26 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 25 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 28 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 27 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 24 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 23 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 28 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 26 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 22 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 27 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 21 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 25 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 26 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 25 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 24 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 24 (1399/04/06)
ليزر پيشرفته_جلسه 23 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 20 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 23 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 19 (1399/04/06)
اپتيك پيشرفته_جلسه 18 (1399/04/06)
اپتيك1_جلسه 22 (1399/04/06)
اپتيك 1_جلسه 21 (1399/04/06)
لیزر پیشرفته_جلسه 22 (1399/02/28)
ليزر پيشرفته_جلسه 21 (1399/02/28)
ليزر پيشرفته_جلسه 20 (1399/02/28)
اپتيك پيشرفته_جلسه 17 (1399/02/28)
اپتيك 1_جلسه 20 (1399/02/28)
اپتيك پيشرفته_جلسه 16 (1399/02/28)
اپتيك 1_جلسه 19 (1399/02/28)
اپتيك 1_جلسه 18 (1399/02/28)
ليزر پيشرفته_جلسه 19 (1399/02/22)
ليزر پيشرفته_جلسه 18 (1399/02/22)
اپتيك 1_جلسه 17 (1399/02/22)
اپتيك 1_جلسه 16 (1399/02/16)
اپتيك پيشرفته_جلسه 15 (1399/02/16)
اپتيك 1_جلسه 15 (1399/02/16)
اپتيك پيشرفته_جلسه 14 (1399/02/16)
ليزر پيشرفته_جلسه 17 (1399/02/16)
ليزر پيشرفته_جلسه 16 (1399/02/16)
ليزر پيشرفته_جلسه 15 (1399/02/16)
ليزر پيشرفته_جلسه 14 (1399/02/11)
ليزر پيشرفته_جلسه 13 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 13 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 12 (1399/02/11)
اپتيك 1_جلسه 14 (1399/02/11)
اپتيك 1_جلسه 13 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 11 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 10 (1399/02/11)
اپتيك 1_جلسه 12 (1399/02/11)
اپتيك 1_جلسه 11 (1399/02/11)
ليزر پيشرفته_جلسه 12 (1399/02/11)
ليزر پيشرفته_جلسه 11 (1399/02/11)
ليزر پيشرفته_جلسه 10 (1399/02/11)
ليزر پيشرفته_جلسه 9 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 9 (1399/02/11)
اپتيك پيشرفته_جلسه 8 (1399/02/11)
اپتيك 1_جلسه 10 (1399/02/08)
اپتيك 1_جلسه 9 (1399/02/08)
اپتيك پيشرفته_جلسه 7 (1399/02/01)
اپتيك پيشرفته_جلسه 6 (1399/02/01)
اپتيك 1_جلسه 8 (1399/02/01)
اپتيك 1_جلسه 7 (1399/02/01)
ليزر پيشرفته_جلسه 8 (1399/02/01)
ليزر يشرفته_جلسه 7 (1399/02/01)
ليزر پيشرفته_جلسه 5 (1399/01/29)
ليزر پيشرفته_جلسه 6 (1399/01/29)
ليزر پيشرفته_جلسه 4 (1399/01/26)
ليزر پيشرفته_جلسه 3 (1399/01/26)
اپتيك پيشرفته_جلسه 5 (1399/01/26)
اپتيك پيشرفته_جلسه 4 (1399/01/26)
اپتيك 1_جلسه 6 (1399/01/26)
اپتيك 1_جلسه 5 (1399/01/26)
اپتيك پيشرفته_جلسه 3 (1399/01/25)
اپتيك پيشرفته_جلسه 2 (1399/01/25)
اپتيك پيشرفته - جلسه 1 (1399/01/25)
اپتیک 1_جلسه 4 (1399/01/25)
اپتیک 1_جلسه 3 (1399/01/25)
لیزر پیشرفته_جلسه 2 (1399/01/24)
لیزر پیشرفته_جلسه 1 (1399/01/24)
اپتیک 1_جلسه 1 (1399/01/19)
اپتیک 1_جلسه 2 (1399/01/19)
معرفی درس (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان - دانشکده فیزیک
ajami@semnan.ac.ir
0098-23-3153-2225

فرم تماس